جستجو

Category: دانالایز

سبد پیشنهادی شهریور ۱۴۰۲

سلب مسئولیت: جدول فوق بر اساس تحلیل‌های کارشناسان مشاور سرمایه گذاری دانایان و صرفا جهت بررسی پیشنهاد شده

سبد پیشنهادی مرداد ۱۴۰۲

سلب مسئولیت: جدول فوق بر اساس تحلیل‌های کارشناسان مشاور سرمایه گذاری دانایان و صرفا جهت بررسی پیشنهاد شده

تحلیل تکنیکال سمگا

قرار گیری در زون زمانی قرار گیری در حمایت استاتیک پولبک به خط روند بلند مدت مقاومت ۱۱۶۰

تحلیل تکنیکال شستا

بروز رسانی اصلاح تا سطح ۵۰ درصد فیبو قرار گرفتن در اشباع فروش قرار گرفتن روی ترند صعودی

تحلیل تکنیکال ولساپا

تایم فریم روزانه قرار گیری در موج ۴ صعودی کوتاه مدت قرار گیری نزدیک حمایت استاتیک اصلاح تا

تحلیل تکنیکال تیپیکو

قرار گرفتن روی ترند صعودی بلند مدت در حال عبور از سقف قبلی گارد صعودی در اندیکاتور ها

تحلیل تکنیکال کزغال

قرار گرفتن روی ترند صعودی میان مدت اصلاح تا ۶۲ درصد فیبو در زون زمانی اصلاحی تریگر خرید

تحلیل تکنیکال شلرد

قرار گرفتن روی فیبوی ۶۲ درصد اصلاحب قرار گرفتن روی موینگ ۲۰۰ روزه قرار گرفتن اندیکاتورها در اشباع

سبد پیشنهادی تیر ۱۴۰۲

سلب مسئولیت: جدول فوق بر اساس تحلیل‌های کارشناسان مشاور سرمایه گذاری دانایان و صرفا جهت بررسی پیشنهاد شده

لینک دانلود گزارش اقتصادی - بازار انرژی