پادکست آکادمی دانایان

پادکست آکادمی دانایان با هدف دسترسی آسان مخاطبان به فایل شنیداری مقالات، گزارش‌ها و خلاصه‌ی مناظرات از این پس در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

هم‌اندیشی اقتصاد و مالی ایران

گواهی سپرده ۳۰ درصدی، فرصت یا تهدید!

هم‌اندیشی اقتصاد و مالی ایران

گواهی سپرده ۳۰ درصدی، فرصت یا تهدید!

هم‌اندیشی اقتصاد و مالی ایران

گواهی سپرده ۳۰ درصدی، فرصت یا تهدید!