مقالات

گزارش‌های اقتصادی

آکادمی دانایان، سالانه گزارش­‌های جامعی از حوزه‌های مختلف اقتصاد ارائه می­‌دهد.گرایش اصلی این گزارش‌ها کاربردی است و مبتنی بر رویکرد علمی و استانداردهای رایج روش تحقیق دانشگاهی تهیه‌ می‌شود، اما تلاش بر آن است که حاوی نتیجه‌گیری‌هایی باشد که به کار بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف بیاید.

گزارش اقتصادی – بازار انرژی

امروزه اهمیت موضوع انرژی و تأثیر آن بر فعل‌وانفعالات اقتصادی بسیار مورد توجه است. انرژی و موضوعات مرتبط