جستجو

آموزش وب‌سایت فیپ‌ایران

مرکز پرداش اطلاعات مالی ایران

صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم محسوب می‌شود. آگاهی از صندوق‌های موجود در بازار و بررسی اطلاعات آن لازمه‌ی این سرمایه‌گذاری است. وب‌سایت فیپ‌ایران به عنوان یک مرجع اصلی برای رصد کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جزئیات مربوط به آن محسوب می‌شود. در این دوره‌ی ویدیویی به همراه علی ایلانلو کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به بررسی این وب‌سایت و آموزش نحوه‌ی کار کردن با آن پرداخته‌ایم.

عناوین دوره آموزشی وب‌سایت فیپ‌ایران

۱- بررسی کلی وب‌سایت فیپ‌ایران

۲- آموزش بررسی اطلاعات کلی صندوق‌ها در فهرست

۳- بررسی جزئی اطلاعات صندوق‌ها

۴- بخش پایانی و نکات تکملیلی مربوط به فیپ‌ایران

لینک دانلود گزارش اقتصادی - بازار انرژی