جستجو

Category: سرمایه‌گذاری خصوصی

توهم سرمایه‌گذاری خصوصی

از تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Funds) در کشور ما زمان زیادی نمی‌گذرد و هنوز زمان لازم

موسسات رتبه‌بندی اعتباری

شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری

شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری ایران سه مؤسسه‌ی رتبه‌بندی در ایران داریم که از سال ۱۳۹۶ تأسیس شده‌اند. اولین مؤسسه

لینک دانلود گزارش اقتصادی - بازار انرژی