مقالات

مقالات آموزشی

جریان نقد فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملیاتی؛ تعریف، اهمیت و کاربرد

در تجزیه‌وتحلیل صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی، با چهار نوع صورت مالی سروکار داریم. این صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی عبارت‌اند از ترازنامه یا

معیار انتخاب صندوق

معیارهای انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری

نوسان‌های اقتصادی که این روزها در بازارهای مالی تجربه می‌شود، دغدغه‌ی یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک را برای همه‌ی سرمایه‌گذاران

صندوق اهرمی

صندوق اهرمی چیست؟

با شنیدن نام «اهرم» همواره تصویری از یک جسم سخت مثل فلز یا چوب به ذهنمان متبادر می‌شود