جستجو

8 دی 1401

۲۵- انحصارها و بازارهای ضدرقابتی

زمانی که یک بازار تحت کنترل یک فروشنده باشد بازار انحصار کامل شکل می‌گیرد. این موضوع باب میل اقتصاددانان نیست و آن‌ها عقیده دارند که این […]